In 3 dagen naar zee

Met Yuri, Stefan en Dirk voorop gedurende de 3 volgende dagen gaan we op zee af. Stromend water tappen uit een stroompje in het bos is geen enkel probleem, ver van de bewoonde wereld is hier van vervuiling geen sprake. Het zeil op solide wijze ophangen is een van de vele leerdoelen, later aan het strand zal dat lastiger blijken te zijn. Aan het begin van de derde dag, terwijl de zee al hoorbaar is, geraken we aan de rivier, die tussen strand en oerwoud ligt. Begrenst door veel mangrove. Zico test de doorwaadbaarheid. Geen doorkomen aan. Hoe nu?